IMAG0270

Dne 18. 10. 2016 se společnost Vaspo, a.s. podílela sponzorským darem a výstavbou na rekonstrukci a modernizaci šaten pro hokejový rozvoj žáků třetí a čtvrté třídy včetně trenérského zázemí ve Svijanské aréně v Liberci

Dne 03.08.2016 byli představitelé společnosti Vaspo, a.s. byli prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR osloveni tak, aby se společnost Vaspo, a.s. zapojila do výstavby obilných sil v Provincii Punjab v Pakistanu.

Ve dnech 23. – 24. 6. 2015 se společnost Vaspo, a.s. zúčastnila mezinárodní výstavy čerstvých zemědělských produktů vyprodukovaných největšími světovými hráči v oblasti čerstvé zemědělské produkce Fresh AgroMashov 2015 v Izraeli.

Ve dnech 24.-26. června 2014 se představitelé společnosti Vaspo,a.s. zúčastní mezinárodního veletrhu v Maďarsku „China Expo Hungary 2014“ viz www.chinaexpo.hu

Dne 15.05.2014 je plánovaná kolaudace I.etapy terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov. Specialisti a zástupci naší společnosti jsou pozváni na slavnostní otevření I.etapy terminálu Uport – Ochakov.

Začátkem ledna 2014 bylo zahájeno jednání s představiteli společnosti Goldpack Bulgaria na výstavbu sil na obilí o kapacitě 10000 tun. Zakázka bude realizována se společností Bednář FMT. Předpokládaný termín zahájení zakázky září 2014.

Dne 02.10.2011 byla zahájena výstavba terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov s kapacitou 250 000 tun.

Ochakov