• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vážení obchodní přátelé a partneři,

velmi se těšíme z Vaší přízně a jsme velmi potěšeni stávající či novou spoluprací mezi našimi společnostmi. V současné době, která není pro podnikání příliš příhodná, si naše společnost o to víc váží spolehlivých a upřímných obchodních partnerů, kteří plní své slovo a lze se na tyto naše partnery zcela spolehnout. Tyto vlastnosti se snažíme taktéž dodržovat a uplatňovat ve vztahu ke všem našim obchodním partnerům, aby byla vzájemná spolupráce vedena a realizována k oboustranné spokojenosti.

Jelikož v současné době dochází k soudním sporům s jistým okruhem osob, které si na základě nepravdivých, zfalšovaných a záměrně pozměněných podkladů snaží prokázat svá majetková práva na naší společnosti VASPO a.s., s ohledem na zachování vzájemných rovných a korektních obchodních vztahů, musí naše společnost k těmto osobám zaujmout jasné a neměnné stanovisko.

Jednáním uvedených osob, které jsou níže specifikovány, dochází k poškozování a pošpinění  dobrého jména a dobré pověsti naší společnosti, všech osob na společnosti zainteresovaných, a proto činí naše společnost uvedené prohlášení.

Naše společnost VASPO a.s. prohlašuje, že nemá nic co do činění s osobami Eduard Tolyshev ( http://novosti-n.org/news/read/23401.html ), Svitlana Holubar, Ihor Holubar a právním zástupcem těchto  osob panem  Bagrat Verdiyanem . Tyto osoby nejsou nikterak majetkově ani právně na společnosti VASPO a.s. zainteresovány, nejsou držiteli akcií či jinak účastny ve statutárních orgánech společnosti, když tuto společnost ani nikterak nezastupují a za tuto navenek nejednají. Veškerá jednání těchto osob činěné v souvislosti se společností VASPO a.s. jsou zcela pouze jejich soukromou vůlí, která nemá nic společného se zájmy naší společnosti, když se společnost VASPO, a.s. od jednání těchto osob razantně a jednoznačně distancuje.

Vážení obchodní partneři, berte prosím uvedené prohlášení na vědomí, a jednání těchto osob s cíli a zájmy společnosti VASPO a.s. nikterak neslučujte. Budete-li těmito osobami v souvislosti se společností VASPO a.s. kontaktováni, sdělte prosím nám tuto skutečnost prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu : vaspoas@seznam.cz, abychom mohli v celé záležitosti učinit příslušné právní kroky.

Děkuji Vám za to, že nám zachováte věrnost a přízeň, přejeme Vám moc obchodních i osobních úspěchů.

S pozdravem

Vaše společnost VASPO a.s.

505245c76728b83df

Строительно производственная компания VASPO a.s.

Строительно производственная компания VASPO a.s.

Основным направлением деятельности VASPO a.s. является

производство металлических вентилируемых емкостей

(силосов) для зернохранилищ и строительство
зернохранилищ «под ключ».

О компании

Деятельность VASPO a.s.:

1. производство металлических вентилируемых емкостей (силосов) для зернохранилищ и строительство зернохранилищ «под ключ».
2. производство транспортного оборудования   (нории, транспортеры доп обрудование).

3. проектирование элеваторов.

Читать далее… »

Novinky

IMAG0270

Dne 18. 10. 2016 se společnost Vaspo, a.s. podílela sponzorským darem a výstavbou na rekonstrukci a modernizaci šaten pro hokejový rozvoj žáků třetí a čtvrté třídy včetně trenérského zázemí ve Svijanské aréně v Liberci

Dne 03.08.2016 byli představitelé společnosti Vaspo, a.s. byli prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR osloveni tak, aby se společnost Vaspo, a.s. zapojila do výstavby obilných sil v Provincii Punjab v Pakistanu.

Ve dnech 23. — 24. 6. 2015 se společnost Vaspo, a.s. zúčastnila mezinárodní výstavy čerstvých zemědělských produktů vyprodukovaných největšími světovými hráči v oblasti čerstvé zemědělské produkce Fresh AgroMashov 2015 v Izraeli.

Ve dnech 24.-26. června 2014 se představitelé společnosti Vaspo,a.s. zúčastní mezinárodního veletrhu v Maďarsku «China Expo Hungary 2014» viz www.chinaexpo.hu

Dne 15.05.2014 je plánovaná kolaudace I.etapy terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov. Specialisti a zástupci naší společnosti jsou pozváni na slavnostní otevření I.etapy terminálu Uport – Ochakov.

Začátkem ledna 2014 bylo zahájeno jednání s představiteli společnosti Goldpack Bulgaria na výstavbu sil na obilí o kapacitě 10000 tun. Zakázka bude realizována se společností Bednář FMT. Předpokládaný termín zahájení zakázky září 2014.

Dne 02.10.2011 byla zahájena výstavba terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov s kapacitou 250 000 tun.

 

 

Ochakov