Sila kovová odvětrávanánabidka 11

Popis sila SMVU

VASPO a.s. vyrábí a předkládá na trh sila typu SMVU různých kapacit, velikostí, konstrukcí a účelu.

Zejména:

1. Sila s kapacitou 7 – 11,5 tun na skladování obilovin a krmiv, s úhlem sklonu 60 ° kónické dno;

2. Sila s kapacitou 25 – 105 tun s úhlem sklonu 45 stupňů kónické dno , pro uložení a ochranu obilného zrna vysoké kvality pro potraviny a krmiva – s aktivním větráním, – bez větrání?;

3. Sila s kapacitou 90-500 tun nebo více (až do 1400 tun v kónickém dnu a až 5000 tun na rovný betonový základ), k uchovávání obilí

Střecha i válec (obvod) sil je z pozinkovaného plechu. Všechny sila poskytují spolehlivě dlouhodobé skladování a ochranu zrna (minimálně 12 měsíců), certifikovaného osiva s větráním a chlazením – vlhkého zrna a také následující operace s obilím:

• příjem obilí, skladování obilí, dosušení a chlazení (studená konzervace), ochrana před srážkami a poškozením hlodavci a ptáky, dezinfekce obilí a siláže a další dezinfekční návrhy, rozvrstvené regulace teploty skladovaného produktu ,vzorky jsou uchovávány pro kontrolu jakosti výrobku , vykládka obilí ze sila;

• K dispozici jsou průlezy (horní a dolní) a schodišě umožňující technologické služby, čištění a opravy staveb a zařízení siláže;

• sila mohou být použity v jakémkoliv počasí bez jakýchkoliv dalších úkrytů.

Design a specifikace

• prefabrikované kovové silo, který je vybaven aktivnimy ventilačnímysystémy a teploměry a jsou vyráběny v různých velikostech o různé výkonnosti;

• s kónickým dnem na nohách, průměr sila od 2,5 m do 11 m, výška – od 5,5 m až 28 m, kapacita pro obilí- 7 a 1400 tun

• na rovný betonový základ, je vybaveno elevator pro vykládku a nakládku, o průměru – od 5,5 m až 22 m a kapacitu pro obilí až 8000 tun.

nabidka 12Popis sila

Větrané kovové silo typu SMVU je válcová nádrž se střechou a plochým dnem pro rovný betonový podklad nebo nádoby s kónickým dnem, opírající se o několik svislých ocelových podpor na nosném základu.

Válec sil je vyroben z pozinkovaných ocelových panelů vlnitého profilu spojených na kovových konstrukcích šrouby s těsnění. Tloušťka panelů je na různých úrovních, což zajišťuje optimální pevnost s minimální kovovou konstrukcí. Na válci sila jsou namontovaný žebříky pro údržbu, stejně jako na horní hranice snímače a zařízení pro odběr vzorků z obilí ze sil. Vertikální stabilita sila je zajištěna žebrovou ocelovou konstrukcí.

Střecha sila je kónického prostorového řešení, vyrobená kombinací z žebrové ocelové konstrukce a pozinkovaného plechu na šroubových spojeních s těsněním. Na vrcholu střechy je snímač výšky obilí dale je vrchol střechy vybaven žebříkem pro údržbářské práce, inspekčním poklopem a uzel klimatizačního systému pro regulaci a kontrolu teploty zrna. Střešní konstrukce eliminuje pronikání srážek do sila, pronikání ptáků a poskytuje maximální kapacitu skladovaného produktu.

Ve spodní části sila s kuželovou základnou je převrácený kužel s různým úhlem sklonu, který poskytuje optimální podmínky pro vyprázdňování uložených produktů z nádrže samospádem. V dolní části je šroubové zařízení – šoupátko. Kuželové dno je zakončené kulovitým uzávěrem přenášejícím celou hmotnost uskladněného zrna ve svislém stavu. Výška věží je zvolena tak, že umožňuje vyložení obilí ze sila gravitací na dopravník. Vertikální podpora sil je ukotvena na betonový základ pomocí kotevních šroubů.

Všechny zásobníky jsou vybaveny vysoce účinnýmy klimatizačnímy systémy, které zahrnují: 1 až 4 ventilátory se vzduchovým potrubím.Proudění vzduchu v zařízení je regulováno klapkamy Na ventilator se osazují teplomety a chladící zařízení.. Použití vzduchu o různých teplotách (vyhřívané, chlazené nebo venkovní teplotě) v kombinaci s elektronickým ovládáním ventilace a teplotních čidel, počítá s nízkou teplotou naloženého sila s dosušováním. Chlazení pro zachování požadovaného obsahu vlhkost zrna se pohybuje od minimální spotřeby energie (náklady na energie se sníží o 10 – 40%). Kromě toho je systém aktivního větrání spolehlivý na ochranu zrna od hmyzích škůdců, za použití metody postupného ochlazování zrna hmoty, a snižuje náklady (1,5 – 2 krát) o menší manipulaci a sušení obilí než ve skladech , kde je starý design bez aktivního větrání.

Maximální využití při stavbě sil šroubovým spojením se speciální mechanickou ucpávkou umožňuje rychlou montáž kovových pozinkovaných panelů s minimální instalaci bez poškození antikorozních nátěrů ocelových konstrukcí na silechVASPO a.s.

Navrženou technologií firmy VASPO a.s. mají naše sila významné výhody nad jinými výrobci sil pro skladování a ochranu zrna. Následující parametry:

• U sila s kuželovou hlavou se nevyžadují žádné další mechanismy pro vykládání obilí ze sila, které zajišťují spolehlivou ochranu uložených výrobků od vlhkosti a poškození hlodavci, jsou garantovány minimálními náklady na ruční zpracování zbytkového obilního zrna a prachu.

• Schopnost stavět sila ve výšce, snadnou demontáž a přesun na nové místo pro instalaci a provoz, obnovu a modernizaci skladování.

• Instalace a montáž všech sil uskutečnit pod dohledem našich odborníků pomocí speciálního montážního zařízení na staveništi odběratele do 2-25 dnů.

Další významnou výhodou nově navrhovaného sila ve srovnání se stávajícími sily se starýmy elevátory je, že jsou zaručeně zajištěny a zachovány ukazatele kvality zrna více než 1 rok.

Naši odborníci vám pomohou při výběru optimálního sila pro vaši firmu, což vám dá možnost pracovat s minimálními náklady a maximální užitek.

Provzdušňování v silech
Prvky společného souboru opatření ochrany proti škůdcům obilí uloženého v sýpce

Hmyz je často hlavní příčinou poškození uskladněného zrna. Počet škodlivého hmyzu se zvyšuje, a to od okamžiku, kdy ležel ve skladu obilí v létě a před zimou, kdy chladné teploty zpomalily jejich růst. Tam jsou dva hlavní faktory určující tempo růstu hmyzu: migrace škůdců z napadených ploch,kontaminované obilí a jejich rozmnožování. Pokud tyto faktory nejsou kontrolovány – škody na zásobách obilí jsou velmi rychlé.

Migrace (přesídlení) škůdců nastane velmi rychle, pokud v blízkosti čerstvé kukuřice je kontaminována škůdci kukuřice nebo obilný prach. Reprodukce hmyzu je velmi intenzivní při teplotě 25 ° C až 40 ° C, protože tato teplota je optimální pro reprodukci. Je proto nezbytné přijmout včasná opatření ke snížení teploty zrna hmoty.

Provzdušňování zrna – je účinným nástrojem pro kontrolu a řízení procesů spojené s problémem ukládáním a zachováním kvality zrna, který je zakotven v uskladnění v sýpce. Řádná hygiena a kontrola představují komplexní přístup k zachování kvality zrna. V některých případech jsou třeba chemikálie pro ošetření osiva a fumigací obilí. Protože chemické látky jsou velmi drahé a mohou být nebezpečné, mělo by být rozhodnuto o jejich žádosti na základě údajů a zkušenosti získané pozorováním. Používání chemických látek může být výrazně sníženo uplatněním strategií jak je uvedeno níže.

Sanitace

Sanitace se používá k omezení rychlosti migrace hmyzu v novém zrnu od zamořených míst: na bázi nádrží – skladování, z blízkosti uskladněného zrna nebo na jiných místech, kde se obilí nebo obilný prach hromadí. Střídání hygienických metod popsaných níže, mohou jejich zefektivnění zlepšit.

Před sklizní a před naložením obilí je nutné skladovací kapacity a kamiony důkladně vyčistit včetně dopravníků obilí před nečistotami a zlikvidovat obilný prach a zbytky obilí, protože hodně špíny je z hlodavců a ptáků,kterou tam přinesli.

Celé silo by mělo být vyčištěno ihned po propuštění zrna. Když byla sila vyčištěný, okamžitě po vypuštění v zimním období za nízké teploty dezinfikovat obal. Zůstává tam zbytkové obilí pro úkryt nebo láká hmyz v teplejších měsících – v době odběru nových plodin. Dva nebo tři týdny před vyplněním sýpky by mělo být dovoleno vystříkat dezinfekčním prostředkem, nebo důkladně umýt vnitřek nádrže vodou od zbytků obilného prachu.

Provzdušňování obilí a olejnin

Provzdušňování má dvě funkce. Používá se pro rychlé ochlazení obilí na požadovanou nízkou teplotu. Utlumí rozvoj a vitalitu hmyzích škůdců a nedá jim možnost pracovat na zhoršení kvality zrna. Kromě toho, větrání zabraňuje nekontrolovanému pohybu vlhkosti v obilí, snižuje relativní vlhkost uskladněného zrna.

Automatické větrání

S užíváním elektronického automatického regulátoru, který řídí ventilátory (EBUV), se provzdušnění značně zjednoduší. Dále je možné doporučit další fáze technologie chlazení obilí ve skladu: Ihned po zasypávání čerstvě sklizeného obilí v silu, nastavte termostat elektronické ovládání ventilace (EBUV) na 25-30 ° C a nechte ventilátor pracovat požadovaný čas (viz návod k ventilátoru pomocí EBUV). Opakujte cyklus při 15-20 ° C a další cyklus na 5-8 ° C.

Ruční provzdušňování

Červenec-srpen: po sklizni a nakládce obilí do sila začne měření jeho teploty. Začněte monitorováním teploty vzduchu v noci a sledováním její denní prognózy. Chcete-li použít provzdušňování vzduchu,regulujte teplotu na 10-15 ° C což je nižší teplota zrna. V jižních oblastech je dostatek času, když se teplota vzduchu sníží pod 25 ° C (zejména v noci),je třeba aby 25 0 C, bylo jako ukazatel teploty v průběhu prvního cyklu větrání a chlazení zrna.

V severních oblastech je start provzdušňování s teplotou vzduchu pod 20 ° C. Jakmile teplota okolí ve večerních hodinách dojde ke 20 stupňům celsia – zapněte ventilator a nechte je běžet celou noc. Ráno, až teplota stoupne, vypněte ventilátor. Pokračujte v nočním provzdušňování až do té doby, dokud zrno v silu nebude mít na všech úrovních stejnou teplotu.. Teplotu zrna kontrolujte po vrstvách měřicími přístroji. Pokud nemůžete změřit teplotu obilí v silech, použijte pokyny o pracovním chodu ventilátoru pro výpočet požadované délky ventilace.

Srpen-září: opakujte cyklus provětrávání při teplotě vzduchudu 15-20 ° C tedy nižší, než v cyklu předchozím. Opět platí, že provzdušňování se provádí v noci, takže maximální využití přírodního poklesu teploty.

Říjen-listopad: Opakujte cykl provětrávání při teplotě nižší jak 5-8 stupňů celsia. Je možno ho 1-2 x opakovat. Při tomto provětrávání mohou ventilator pracovat dnem I nocí při chladnějším počasí,dokud nebude dosažena požadovaná doba provzdušnění. Až bude teplota celého množství zrna 10 stupňů celsia nebo bude dosažena doba provětrávání , vypněte ventilator.

Při provádění jakýchkoli operací na provzdušňování obilí musí být pečlivě kontrolovány relativní vlhkost vzduchu dodávaného do zásobních nádrží na vlhkosti ve vzduchu, aby se zabránilo vlhkosti uskladněného zrna.

Prosinec-leden: (automatický nebo manuální provoz). V mrazivém počasí pro potřebnou teplotu zrna a zahubení hmyzu,který přežil, zapněre ventilátor na 12 – 24 hodin.

Kontrola

Kontrola zrna obilí se provádí aby se snížilo riziko jeho poškození hmyzem. Pokud budete postupovat podle níže uvedených pokynů, budete okamžitě informováni o problémech kontaminaci obilí za účelem provedení ochrany zrna a tím předešli značným


Při sklizni

Ujistěte se, že kvalita zrna před uskladněním do sila je dobrá a že zrno není mokré, špinavé či znečištěné.

Měsíční kontroly

Pro stanovení teploty zrna obilí v celém množství stejnoměrně po celé výšce, odebírejte vzorky zrna ze sil z povrchu i z hloubky.. Chcete-li přesně určit přítomnost hmyzu – prosít obilí. Aby bylo možné identifikovat centra vysoké teploty,je třeba provádět pravidelné kontroly a zapisovat je do zvláštního deníku.

Z bezpečnostních důvodů při vstupu do sila dbejte na hygienecká a bezpečnostní opatření.

Chemické zpracování

Treater

Máte-li důvod se domnívat, že jsou nezbytná zvláštní opatření k ochraně obilí, například pokud v předchozích letech byly ztráty zrna v důsledku masového rozvoje hmyzích škůdců značné, a použítí techniky sanitací a provzdušňování nemůže být užlepší z ekonomických důvodů , to může být užitečnější použití chemických ochranr obilí.

Kombinace chemických látek s provzdušňováním zajišťuje skladování obilí na 9 měsíců a více za předpokladu, že obilí je suché. (Dodatečné výdaje ve výši přibližně 0,06 dolarů za 1c.).

Vykuřování

V obilí, které bylo chlazeno na teplotu 15 až 18 ° C až do října, by nemělo obsahovat hodně hmyzu. S dalším poklesem teploty na 5 ° C, hmyz, který zůstal na povrchu zrna ve spánku (pověšené animace), není to poškození zrna a nakonec umírá. Nicméně, jestliže ve vzorku zrna bylo zjištěno velké množství hmyzu a objevilo se to vícekráte než dvakrát , je úspornější provedení chemického ošetření – fumigace. Fumigace by měly být prováděny pouze osobou (organizací), která má zvláštní školení a certifikace ..
Pamatujte, že:

Sanitace – snižuje rychlost migrace hmyzu v novém obilí;

Provzdušňování – snižuje rychlost hmyzích škůdců a škod na obilí a snižuje jeho vlhkost;

Kontrola – snižuje riziko kažení obilí.

Co se stane v případě, že ventilátor bude pracovat více či méně hodin, než je nezbytně nutné

V zásadě mají jednoduché elektronické řídicí jednotky již nastavené způsoby odvětrání – EBUV, je možné se obejít bez měřících přístrojů teploty,ale bude vám nutno se smířit s tím,že budete mít větší spotřebu el. energie a výsledek ochlazování bude stejný anebo o něco větší. Pokud ventilátor bude pracovat méně než je třeba pro dokončení chladícího cyklu,tak se může stát,že chladící fronta neprojde celým množstvím zrna až do jeho celé výšky a v sile zůstanou neochlazené vrstvy obilí v kterých se bude rozmnožovat hmyzí škůdci. Proto je lepší, když ventilátor bude pracovat více hodin na provětrávání osiva čímž je zaručeno, že obilí bude chlazen na celou výšku kopce. Ještě lépší je mít čidlo teploty nebo alespoň jeden senzor, který měří teplotu vrchní vrstvy zrna v zásobníku, aby jste se ujistili o úplném dokončení chlazicího cyklu.

Nemůže být lepší stabilně měřit teplotu obilí v sile, než být závislí na vypočtené době potřebné k dokončení cyklu chlazení zrna a nebýt závislí i na změny počasí

Odpověď na tuto otázku – jasně „. Ano“ Měřící zařízení průběžně sleduje teplotu v zásobníku – nejlepší způsob, jak zjistit,konec chladicího cyklu, spíše než se spoléhat na manuál, který Vám nabízí přibližnou dobu chodu ventilátoru. Teplotní čidla v požadované podobě v určité oblasti jsou potřebná hlavně tam,kde probíhá samoohřívání obilného zrna v sile. Toto je obzvláště nutné, pokud je vyplněné silo zrnem různých teplot a vlhkostí (např., shromážděné při různých teplotách nebo zrna různých oblastí). Pak je nutné dát měřící přístroje na hranici vrstvy s rozdílnými teplotami, s možným navýšením místní vlhkost kvůli kondenzaci vlhkosti na povrchu studených zrn. To též přispívá k intenzivnímu rozvoji mikroorganismů, hub, hmyzích škůdců, což je důvod, proč dochází k prudkému zvýšení teploty , samovznícení a nenapravitelných škod na obilí.

Bude řídicí jednotka (EBUV) pracovat za deště, mlhy, tj. při vysoké vlhkosti.

Škodí to obilí?

Jednoduché. Regulátor ovládá pouze venkovní teplotu a není schopen brát v úvahu měnící se relativní vlhkost a určit hodnotu rovnovážné (bezpečné), relativní vlhkosti s ohledem na uskladněné obilí. Na posledních úpravách EBUV se používá též čidlo vlhkosti, které zajistí zapnutí ventilátoru při vysoké vlhkosti.

Pokud je vlhký vzduch vložen do zásobníku relativně na krátkou dobu, pak se malé množství vody, které se může přechodně ocitnout na zrnu, nepoškodí uskladněného zrno..

Pokud se chladicí cyklus zrna provádí během těžkých dešťů, relativní vlhkost se zvýší nad kritickou úroveň a vytváří riziko vlhkosti uskladněného zrna vlhkostí ze vzduchu. Tato situace často nastává.. V tomto případě je nutné používat složité elektronické ovládání ventilace (EBUVS), které měří relativní vlhkost a monituruje teplotu vzduchu senzory a výšku-ICDO v obilném silu a zároveň monituruje příliš vlhký vzduch v uskladněném zrnu. Nebo provozovatel musí ručně pozastavit EBUV a ventilátor, dokuď je počasí, v němž je relativní vlhkost vyšší než 65%.

Je-li termostat nastaven EBUV na 25 ° C ochladí se obilí na 25 ° C?

Ne. Nastavení termostatu na 25 ° C, řídící jednotka nastaví tento práh teploty pro ventilátor pouze v případě, že venkovní teplota je chladnější než 25 ° C. Teplota, na kterou se ochladí zrno závisí na několika faktorech, včetně teploty a relativní vlhkosti chladicího vzduchu a obsah vlhkosti v chlazeném obilí.

Například, pokud vzduch o teplotě 25 ° C projde pšenicí, obsahující 14% vlhkost, se obilí ochladí asi na 25 ° C, za předpokladu, že relativní vlhkost (OV) vzduchu je 60%, a pouze do 28 ° C – pokud OV vzduchu je 80%. V případě pšenice obsahující 10% vlhkost, vzduch bude při stejné teplotě zchlazen obilí pouze na 30 ° C na 60% RH, a až o 34 ° C – při 80% RH vzduchu. Naštěstí, když je regulátor nastaven na 25 ° C, vzduch je prakticky na celém území je stále více než za studena-25 ° C, protože v té době fanoušků, noční teploty jsou obvykle nižší než den na 7-10 ° C, a tak obilí se ochladí na 30 ° C nebo nižší, a to iv případě, že obilí je velmi suchý a vzduch je vlhký.

Zaručit, zda je použití elektronických řídicích jednotek ventilace (EBUV), že žádný škůdce
v obilí nebude
Ne, žádné záruky. Ale každé chemické ošetření zásoby obilí (velmi drahé a nezdravé zdraví a životní prostředí), nezaručuje úplné odstranění škůdců. Například, studie o sýpka, která se skládá z 10-a silo-typ SMVU, s kapacitou 180 tun obilí, která se nachází v blízkosti obce. Gorohovka, Zhovtnevyy kraj Nikolaev kraj, ukázal menší počet hmyzích škůdců v obilí, převzato z sila, nejsou léčeni chemoterapií, chlazené a konzervy za studena s EBUV než v přilehlých popelnic, kde bylo obilí zpracována s chemikáliemi, ale z technických důvodů, čas nebyl v pohodě.

Větrání by mělo být vždy uplatňována komplexní program hygienických opatření, aby se maximální limit počtu migrací hmyzu v nové, non-infikované zrno od škůdců okolních oblastí, a musí být pravidelný monitoring (odběr vzorků), aby okamžitě určit, zda zásoby nejsou ohroženy zrno riziko kažení. Automatické větrání výrazně snižuje potřebu se k vykuřování s chemickými látkami, aby nedošlo k poškození obilí škůdci.


Jaký je doporučený režim ventilátor pro chlazení obilí?

Zde je schéma chlazení zrna pšenice v silo-typ SMVU 55.07.K45, s kapacitou 180 tun na sýpce poblíž vesnice. Gorohovka, Zhovtnevyy kraj Mykolaiv kraj – jižní Ukrajiny. Silo vybaveno účinným systémem větrání s fan-typu RSS-25/25, stejně jako kontrola teploty zařízení, vrstvu po vrstvě v silu – termální suspenzí s 6 teplotních čidel, výroba kanadských firem „OPI-ONE“.

1. První chladicí cyklus: 90 hodin provozu ventilátoru při instalaci regulátoru 30 ° C a znovu nainstalovat termostat na 20 ° C.

2. Fanoušci nefungovalo skoro 4 týdny.

3. Druhý chladící cyklus: 80 hodin provozu ventilátoru při instalaci 20 ° C, přeinstalovat termostat o 5 ° C.

4. Třetí chladící cyklus: 90 hodin chodu ventilátoru, je chladící proces dokončen při teplotě obilí v horní části nábřeží 7 ° C.

nabidka 1Při odvzdušnění do stejného koše vlhkého canola (olejnin), s počátečním obsahem vlhkosti 14-16%, bylo uvedeno, že kromě snížení teploty semen, místo a snížit relativní vlhkost ze znásilnění. Vzhledem k tomu, intenzita odvod vlhkosti je silně závislá na relativní vlhkosti vzduchu injekcí, tak větrání prováděných na OV vzduchu ne více než 65%. Ovládání relativní vlhkost byla provedena provozovatelem pomocí psychrometer. On také rozhodla zahrnout fanoušky v práci. Po asi 90 hodin nepřetržité větrání s venkovním vzduchem, vlhkost řepkového snížil na 6-7% ve stejném období bylo dokončeno a první chladicí cyklus. Kontrole šíření nízkých teplotách v přední znásilnění byla provedena denně obsluhou pomocí namontované v sile tepelné pozastavení a přenosné zařízení pro regulaci teploty.
Technologie

Použití nejnovějších technologií, vyrábíme produkty nejvyšší kvality za přijatelnou cenu a nízkou spotřebu energie,

nabidka 2Prefabrikované silo silo (věž) typu jsou vybaveny nakládání, vykládání sila a provzdušňování a teploměr. Univerzálnost modulárních sil umožňuje jejich použití v komplexů pro ukládání certifikovaného osiva, s jeho aktivní větrání a chlazení, stejně jako jeho produkty (krmiva, klus, atd.).

Součástí dodávky je sila, které jsou nabízeny prostřednictvím naší firmy patří:

– Odizolování a vykládání dopravníků;

– Design Podlahy aerodnischa,

Odvzdušňovací střecha (na vyžádání);

Snímač strop na zrno;

fanoušci vozduhoprovodyaschimi trubky;

žebříky a poklopy služeb;

šrouby kompletní s ořechy, speciální podložky a těsnění;

– Senzory vrstvené teploty (teplotní suspenze) (na vyžádání).

Věříme, že velkým úspěchem firmy při jednání s klienty – je pronájem zásobníků na klíč.

nabidka 3nabidka 4nabidka 5

Generální dodavatel, genstroitel, generální projektant – k vašim službám.

VASPO a.s. pracuje se zákazníky na principu uzavřené smyčky. Pokud se rozhodnete pro nákup a postavit stodolu sila typu, naši odborníci jsou připraveni poskytnout plný rozsah služeb:

nabidka 6před projektové přípravy;

konstrukce;

stavební práce v objektu;

smlouva dohledu;

vedení;

Zavedení systému ovládání počítače výtah.

Projekt společnosti skupiny – jsou vysoce kvalifikovaní odborníci. Design zařízení budou provedeny co nejdříve. Simultánním návrhu zařízení s výstavbou na místě. Od zákazníka vyžaduje pouze schéma webu. Naši designéři a inženýři neustále pracují na zlepšení vytváření sil a dokončení jejich lineup.

Hotové výrobky jsou skladovány v prostorách firmy a podle potřeby se dodává na stavbu. Zároveň se zcela vyloučit, nečinnost zařízení v místě zákazníka. Instalace a montáž se provádí z našeho týmu odborníků, pomocí svých vlastních nástrojů a zařízení.

Uvedení do práce.

VASPO a.s. dělá všechny potřebné kovová sila (siláž, galerie, noriynye věže, stožáry, sila). Pro všechny komponenty (viz str. 2), poskytují dohled a pod dohledem instalace zařízení. Pre-uvedení do provozu – jedna ze složek uvedení sila. Jsou pod dohledem strojírenské skupiny.

Společnost VASPO a.s. záruka

Životnost našich sil – (!) 25 let.

Rentabilní – nevyplatí.

Čísla – jsou tvrdohlaví věci. Je snadné si spočítat, kolik utratíte:

servis výtahu;

oslabování;

po dokončení obilí (čištění a sušení).

(Uveďte srovnávací tabulku o skladování sila a ve své „kontejner“).

Nabízíme větrané sýpky, kde nejmenší:

spotřeby energie;

manuální práce;

celkové náklady na sušení, skladování, čištění, a zrní přetížení.

nabidka 7nabidka 8

Výhody sila VASPOa.s.

Zpracovatelské podniky, stavební sýpka, zajištění stability výrobního procesu

Komerční subjekty jsou schopny vytvářet trans-dodávka skladování obilí ve všech oblastech pěstování obilí a nejlepší místa zrna.

Budete moci provést obilí v nejvýhodnější době a za nejlepší cenu.

Ventilační technologie sila k ukládání obilí bez post-zpracování a doosushki 21 dnů (!). A v nepřítomnosti větrání („dědeček“ způsob skladování) může být uložen až na 4 (!) Dnů.

Termometrie systému a provzdušňování obilí v areálu poskytuje kontrolu samosogrevaniya obilí.

Kvalita zrna (procento poškození škůdci a znehodnocením v průběhu skladování je minimalizován), zlepšit jeho vlastnosti (např. mouka).

Domnívám se, že jen tyto argumenty ve prospěch našich sil spousta z vás, říct jim: „Ano.“
nabidka 9nabidka 10