• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vážení obchodní přátelé a partneři,

velmi se těšíme z Vaší přízně a jsme velmi potěšeni stávající či novou spoluprací mezi našimi společnostmi. V současné době, která není pro podnikání příliš příhodná, si naše společnost o to víc váží spolehlivých a upřímných obchodních partnerů, kteří plní své slovo a lze se na tyto naše partnery zcela spolehnout. Tyto vlastnosti se snažíme taktéž dodržovat a uplatňovat ve vztahu ke všem našim obchodním partnerům, aby byla vzájemná spolupráce vedena a realizována k oboustranné spokojenosti.

Jelikož v současné době dochází k soudním sporům s jistým okruhem osob, které si na základě nepravdivých, zfalšovaných a záměrně pozměněných podkladů snaží prokázat svá majetková práva na naší společnosti VASPO a.s., s ohledem na zachování vzájemných rovných a korektních obchodních vztahů, musí naše společnost k těmto osobám zaujmout jasné a neměnné stanovisko.

Jednáním uvedených osob, které jsou níže specifikovány, dochází k poškozování a pošpinění  dobrého jména a dobré pověsti naší společnosti, všech osob na společnosti zainteresovaných, a proto činí naše společnost uvedené prohlášení.

Naše společnost VASPO a.s. prohlašuje, že nemá nic co do činění s osobami Eduard Tolyshev ( http://novosti-n.org/news/read/23401.html ), Svitlana Holubar, Ihor Holubar a právním zástupcem těchto  osob panem  Bagrat Verdiyanem . Tyto osoby nejsou nikterak majetkově ani právně na společnosti VASPO a.s. zainteresovány, nejsou držiteli akcií či jinak účastny ve statutárních orgánech společnosti, když tuto společnost ani nikterak nezastupují a za tuto navenek nejednají. Veškerá jednání těchto osob činěné v souvislosti se společností VASPO a.s. jsou zcela pouze jejich soukromou vůlí, která nemá nic společného se zájmy naší společnosti, když se společnost VASPO, a.s. od jednání těchto osob razantně a jednoznačně distancuje.

Vážení obchodní partneři, berte prosím uvedené prohlášení na vědomí, a jednání těchto osob s cíli a zájmy společnosti VASPO a.s. nikterak neslučujte. Budete-li těmito osobami v souvislosti se společností VASPO a.s. kontaktováni, sdělte prosím nám tuto skutečnost prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu : vaspoas@seznam.cz, abychom mohli v celé záležitosti učinit příslušné právní kroky.

Děkuji Vám za to, že nám zachováte věrnost a přízeň, přejeme Vám moc obchodních i osobních úspěchů.

S pozdravem

Vaše společnost VASPO a.s.

505245c76728b83df

Construction and manufacturing company VASPO a.s.

Construction and manufacturing company VASPO a.s.

The main activity VASPO a.s. is manufacture of metal containers ventilated (Silos) for grain storage and construction silos “turnkey”.

About Us

Activities VASPO a.s.:

1. production of metal-ventilated containers (silos) for construction of grain storage silos and turnkey.

2. manufacture of transport equipment: (elevator, conveyors Supplies extra).

3. design of elevators.

Novinky

IMAG0270

3.8. 2016

Representatives of the company Vaspo, a.s. were informed by the Confederation of Industry of the Czech Republic about the possibility of taking part in construction of grain silos in the province Punjab in Pakistan.

18.10. 2016

Company Vaspo, a.s. contributed to the reconstruction and modernisation of the locker rooms in the Svijan Arena in Liberec by making a donation and helping with the construction in order to support the development of hockey skills of the third and fourth grade students.

23.-24.06. 2016

The company Vaspo, a.s. took part in the international exhibition of the world’s leading players in the marketing of fresh agricultural produce Fresh AgroMashov 2015, Israel.

Ochakov