• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vážení obchodní přátelé a partneři,

velmi se těšíme z Vaší přízně a jsme velmi potěšeni stávající či novou spoluprací mezi našimi společnostmi. V současné době, která není pro podnikání příliš příhodná, si naše společnost o to víc váží spolehlivých a upřímných obchodních partnerů, kteří plní své slovo a lze se na tyto naše partnery zcela spolehnout. Tyto vlastnosti se snažíme taktéž dodržovat a uplatňovat ve vztahu ke všem našim obchodním partnerům, aby byla vzájemná spolupráce vedena a realizována k oboustranné spokojenosti.

Jelikož v současné době dochází k soudním sporům s jistým okruhem osob, které si na základě nepravdivých, zfalšovaných a záměrně pozměněných podkladů snaží prokázat svá majetková práva na naší společnosti VASPO a.s., s ohledem na zachování vzájemných rovných a korektních obchodních vztahů, musí naše společnost k těmto osobám zaujmout jasné a neměnné stanovisko.

Jednáním uvedených osob, které jsou níže specifikovány, dochází k poškozování a pošpinění  dobrého jména a dobré pověsti naší společnosti, všech osob na společnosti zainteresovaných, a proto činí naše společnost uvedené prohlášení.

Naše společnost VASPO a.s. prohlašuje, že nemá nic co do činění s osobami Eduard Tolyshev ( http://novosti-n.org/news/read/23401.html ), Svitlana Holubar, Ihor Holubar a právním zástupcem těchto  osob panem  Bagrat Verdiyanem . Tyto osoby nejsou nikterak majetkově ani právně na společnosti VASPO a.s. zainteresovány, nejsou držiteli akcií či jinak účastny ve statutárních orgánech společnosti, když tuto společnost ani nikterak nezastupují a za tuto navenek nejednají. Veškerá jednání těchto osob činěné v souvislosti se společností VASPO a.s. jsou zcela pouze jejich soukromou vůlí, která nemá nic společného se zájmy naší společnosti, když se společnost VASPO, a.s. od jednání těchto osob razantně a jednoznačně distancuje.

Vážení obchodní partneři, berte prosím uvedené prohlášení na vědomí, a jednání těchto osob s cíli a zájmy společnosti VASPO a.s. nikterak neslučujte. Budete-li těmito osobami v souvislosti se společností VASPO a.s. kontaktováni, sdělte prosím nám tuto skutečnost prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu : vaspoas@seznam.cz, abychom mohli v celé záležitosti učinit příslušné právní kroky.

Děkuji Vám za to, že nám zachováte věrnost a přízeň, přejeme Vám moc obchodních i osobních úspěchů.

S pozdravem

Vaše společnost VASPO a.s.

505245c76728b83df

Construction and manufacturing company VASPO a.s.

Construction and manufacturing company VASPO a.s.

The main activity VASPO a.s. is manufacture of metal containers ventilated (Silos) for grain storage and construction silos “turnkey”.

About Us

Activities VASPO a.s.:

1. production of metal-ventilated containers (silos) for construction of grain storage silos and turnkey.

2. manufacture of transport equipment: (elevator, conveyors Supplies extra).

3. design of elevators.

Novinky

IMAG0270

Dne 02.10.2011 byla zahájena výstavba terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov s kapacitou 250 000 tun.

Začátkem ledna 2014 bylo zahájeno jednání s představiteli společnosti Goldpack Bulgaria na výstavbu sil na obilí o kapacitě 10000 tun. Zakázka bude realizována se společností Bednář FMT. Předpokládaný termín zahájení zakázky září 2014.

Dne 15.05.2014 je plánovaná kolaudace I.etapy terminálního elevátoru na ochranu a uskladnění zrna Uport – Ochakov. Specialisti a zástupci naší společnosti jsou pozváni na slavnostní otevření I.etapy terminálu Uport – Ochakov.

Ve dnech 24.-26. června 2014 se představitelé společnosti Vaspo,a.s. zúčastní mezinárodního veletrhu v Maďarsku “China Expo Hungary 2014” viz www.chinaexpo.hu

 

Ochakov